Foreningen – TTBL

Hvad vil vi

 

Vision

– bygge bro og vise borgernes anerkendelse til alle ansatte i dansk politi, samt yde støtte til alvorligt tilskadedekomne politiansatte

 

Mission

– at op- og udbygge netværk for alvorligt tilskadekomne politiansatte
– at støtte tilskadekomne alvorligt politiansatte økonomisk
– at skabe opmærksomhed om for- og bagsider ved politiarbejdet
 – sikre at borgerne har et medie hvor de kan vise deres støtte

 

Værdier

– fokus på den positive vinkel
– respekt for borgere, Politi og samfund
– sammen står vi stærkere

Foreningen

Hvem er vi

The Thin Blue Line Denmark er en frivillig forening, der har til formål at yde økonomisk støtte til polititjenestemænd og andre ansatte ved politiet, som er kommet alvorligt til skade i tjenesten. Foreningen kan desuden yde økonomisk støtte til den ansattes nærmeste pårørende og efterladte. Foreningen er drevet på frivilligt basis af polititjenestemænd og andre ansatte ved politiet.
The Thin Blue Line Denmark blev stiftet tirsdag den 6. december 2016. Foreningens arbejde startede dog allerede på mere uformelt basis med en indsamling i september 2016, efter en polititjenestemand i tjeneste blev skudt på Christiania i forbindelse med en anholdelse. På kun én måned blev der indsamlet kr. 1.046.171,75, som den 3. oktober 2016 blev overrakt til den hårdt sårede polititjenestemands familie.

The Thin Blue Line Denmark består af en bestyrelse, og en netværksgruppe. På sigt skal der dannes et uddelingsudvalg. Uddelingsudvalget dannes når foreningen har samlet nok kapital sammen til, at vi kan åbne op for ansøgninger om økonomisk støtte til alvorligt tilskadekomne politi ansatte.

Bestyrelsen står for det daglige arbejde og driften af foreningen, mens netværksgruppen består af et mere uformelt netværk, som bistår bestyrelsen med ad hoc projekter forbundet med foreningens arbejde.

Alle medlemmer af bestyrelsen og netværksgruppen er eller har været ansat i politiet.

The Thin Blue Line Denmark er apolitisk og er ikke tilknyttet The Thin Blue Line i andre lande. Alle midler, der indsamles af The Thin Blue Line Denmark, går ubeskåret til uddeling af midler til nuværende eller tidligere ansatte ved politiet i Danmark og i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Hvad betyder det

The Thin Blue Line Denmark vil arbejde for, at indsamle midler, som via ansøgning, skal kunne uddeles til alvorligt tilskadekomne politiansatte. Uddeling af midler iværksættes først når foreningen har indsamlet tilstrækkelig med kapital. Vi vil orientere om dette via opslag på vores Facebookside, på generalforsamling, ligesom der vil blive udsendt nyhedsmails, når der åbnes op for ansøgning af støtte.
Foreningen vil deslige bruge midlerne til, at støtte tidligere alvorligt tilskadekomne politiansatte, som vi vil støtte via diverse arrangementer og netværksmøder.
Slutteligt ønsker foreningen at skabe bro mellem de ansatte i politiet og borgerne, via diverse arrangementer og foredrag.

Hvad gør vi

Bestyrelsen kan beslutte, at igangsætte en offentlig indsamling, hvis en politiansat skulle blive udsat for en livstruende tilskadekomst, eller afgå ved døden. The Thin Blue Line Denmark støtter derefter den nærmeste familie.
Vi har besluttet, at støtte danske Politiveteraner. Politiveteraner er afskedigede politiansatte, som er stoppet i politiet grundet alvorlig tilskadekomst. Politiveteraner modtager ikke hjælp fra Rigspolitiet eller Politiforbundet, idet, at de ikke længere er tjenestegørende. The Thin Blue Line Denmark ønsker derfor at støtte danske Politiveteraner. Vi vil kontinuerligt udbygge vores samarbejde og støtte ift. Politiveteranerne.
Bestyrelsen har vedtaget, at yde en mindre økonomisk tilkendegivelse til nuværende danske politiansatte, når de kommer alvorligt til skade i tjenesten.
Slutteligt vil The Thin Blue Line Denmark arrangere og afholde arrangementer, som dels brygger bro mellem borgerne og politiet – og dels skaber opmærksomhed på alvorligt tilskadekomne politiansatte.

The Thin Blue Line Denmarks indsamling er anmeldt til Indsamlingsnævnet under Civilstyrelsen, og indsamlingen sker i overensstemmelse med retningslinjer for god indsamlingsskik. Eventuelle klager over indsamlingen eller indsamler skal rettes til Indsamlingsnævnet, Adelgade 13, 1304 København K.