Hvad betyder det

The Thin Blue Line Denmark vil arbejde for, at indsamle midler, som via ansøgning, skal kunne uddeles til alvorligt tilskadekomne politiansatte. Uddeling af midler iværksættes først når foreningen har indsamlet tilstrækkelig med kapital. Vi vil orientere om dette via opslag på vores Facebookside, på generalforsamling, ligesom der vil blive udsendt nyhedsmails, når der åbnes op for ansøgning af støtte.
Foreningen vil deslige bruge midlerne til, at støtte tidligere alvorligt tilskadekomne politiansatte, som vi vil støtte via diverse arrangementer og netværksmøder.
Slutteligt ønsker foreningen at skabe bro mellem de ansatte i politiet og borgerne, via diverse arrangementer og foredrag.