Hvad vil vi

Vision
  • Vi vil bygge bro og vise borgernes anerkendelse til alle ansatte i dansk politi, samt yde støtte til alvorligt tilskadedekomne politiansatte.

Mission:

  • At op- og udbygge netværk for tilskadekomne politiansatte
  • At støtte tilskadekomne  politiansatte økonomisk
  • At skabe opmærksomhed om for- og bagsider ved politiarbejdet
  • Vi vil sikre, at borgerne har et medie hvor de kan vise deres støtte

Værdier:

  • Fokus på den positive vinkel
  • Respekt for borgere, Politi og samfund
  • Sammen står vi stærkere