Hvem er vi

The Thin Blue Line Denmark er en almennyttig støtteforening, der har til formål at yde økonomisk støtte til polititjenestemænd og andre ansatte ved politiet, som er kommet alvorligt til skade i tjenesten. Foreningen kan desuden yde økonomisk støtte til den ansattes nærmeste pårørende og efterladte. Foreningen er drevet på frivilligt basis af polititjenestemænd og andre ansatte ved politiet.
The Thin Blue Line Denmark blev stiftet tirsdag den 6. december 2016. Foreningens arbejde startede dog allerede på mere uformelt basis med en indsamling i september 2016, efter en polititjenestemand i tjeneste blev skudt på Christiania i forbindelse med en anholdelse. På kun en måned blev der indsamlet kr. 1.046.171,75, som den 3. oktober 2016 blev overrakt til den sårede hårdt sårede polititjenestemands familie.

The Thin Blue Line Denmark består af en bestyrelse, og en netværksgruppe. På sigt skal der dannes et uddelingsudvalg. Uddelingsudvalget dannes når foreningen har samlet nok kapital sammen til, at vi kan åbne op for ansøgninger om økonomisk støtte til alvorligt tilskadekomne politiansatte.

Bestyrelsen står for det daglige arbejde og driften af foreningen, mens netværksgruppen består af et mere uformelt netværk, som bistår bestyrelsen med ad hoc projekter forbundet med foreningens arbejde.

Alle medlemmer af bestyrelsen og netværksgruppen er eller har været ansat i politiet.
The Thin Blue Line Denmark er apolitisk og er ikke tilknyttet The Thin Blue Line i andre lande. Alle midler, der indsamles af The Thin Blue Line Denmark, går ubeskåret til uddeling af midler til nuværende eller tidligere ansatte ved politiet i Danmark og  i overensstemmelse med foreningens vedtægter.